learning  photoshop cc  آموزش فتوشاپ سی سی 2019

این بخش از آموزش با 4 قسمت و حدود یک ساعت ونیم زمان ، به کار کردن

با متون و تایپپوگرافی ا اختصاص داده شده است.
تصاویری که در آموزش استفاده شده است، در پوشه فایلهای تمرین قرار گرفته است.
پارت اول:
کار با ابزار تایپ، تنظیمات کاراکتر ها، تنظیمات پاراگراف، تغییر شکل متن، استفاده از کلیپ ماسک

در متن، تایپ روی مسیر، تایپ داخل شکل، تایپ به صورت
دلخواه روی مسیر مشخص
پارت دوم :
قرار دادن عکس داخل متن، کار با بلندیگ آپشن ، آینه کردن متن، تایپوگرافی روی

چهره، نحوه ایجاد چند خط دور برای متن
پارت سوم :
سایه زدن حروف فارسی ، کار با ابزار پن
پارت چهارم:
کالیگرافی، سایه زدن یک کلمه، کار با تکستچر، ساخت یک طرح نمونه

آموزش فتوشاپ سی سی 2019

این بخش از آموزش با 8 قسمت و حدود سه ساعت زمان ، به کار کردن

با تصاویر و افکت ها اختصاص داده شده است.
تصاویری که در آموزش استفاده شده است، در پوشه فایلهای تمرین قرار گرفته است.
پارت اول:
آشنایی با پترن ها، تعریف تصویر به عنوان پترن، کار با خط کش ها، استفاده از اشکال آماده، تعریف پترن دلخواه
پارت دوم :
فیلتر آفست، ساخت پترن با استفاده از تصاویر تصادفی ، آینه کردن تصاویر، آشنایی با مدهای لایه، ادغام لایه ها، تغییر سایز تصاویر
پارت سوم :
آشنایی با ماسک لایه، ترکیب تصاویر، قاب سازی ، فیلتر zoom blur ، گرادیانت در ماسک
پارت چهارم:
آموزش کلیپنگ آپشن ، پیاده سازی کلاژ تصویر یا تکنیک تکه کردن تصویر در فتوشاپ،

ایجاد قاب های مناسب برای آلبوم دیجیتال، آشنایی با تصاویر استوک
پارت پنجم:
ایجاد افکت های تغییر آب و هوا ، افکت نویز، ایجاد باران و برف در تصویر ،

اضافه کردن ستاره به آسمان، ساخت رنگین کمان
پارت ششم:
کار با خطوط راهنما ، New guide layout ، تکه کردن تصویر به قسمت های مساوی، پیاده سازی قاب های مختلف روی تصویر، کار با لایه ادجاستمنت
hue/saturation ، تبدیل تصویر به نقاشی، تکنیک dodge and burn ، اعمال تم رنگی به تصویر
پارت هفتم:
ابزار history brush ، ابزار art history brush ، انواع پاک کن، Magic eraser ، ابزارهای blur و sharpen ، ابزار smudge ، ابزار sponge
برای خرید تماس بگیرید 0093794805480