آموزش از سیر تا پیاز اکسل 2016 اکسل یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی است این نرم افزار.  قدرتمند

برای محاسبه، ذخیره تجزیه و تحلیل علمی و آماری و مدیریت و تحلیل داده ها بکار می رود. یکی از مزایای این نرم افزار استفاده

از آن به عنوان یک نرم افزار پایگاه مدیریت داده ها می باشد. اکسل با توجه به گستردگی ابزارهای گنجانده شده در آن،

در تمام حوزه های کاری که به نوعی با دسته بندی و تحلیل داده ها، بانک های اطلاعاتی یا گزارش گیری سر و کار دارند، کاربرد دارد.

مزایای اکسل:

نرم افزاری سریع و ارزان قیمت
عملیات های تکراری را به صورت خودکار انجام می دهد.
استخراج گزارش های سریع تر و ساده تر از داده های پیچیده برای مدیران سازمان
ابزارهای کوچک کاربردی برای انجام کارهای روزمره
محاسبات مهندسی، آماری، حسابداری و مالی، فرمول نویسی، کنترل پروژه و ترسیم نمودارهای متنوع

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: معرفی نرم افزار Excel
معرفی نرم افزار و کاربردها و ویژگی های نرم افزار
معرفی زبانه ها و نوار ابزار
Auto Fill
درس دوم: ورود اطلاعات در نرم افزار اکسل
پیکره بندی اطلاعات
معرفی Format Cells
معرفی Insert
درس سوم: توابع، فانکشن ها، استایل ها
توابع پرکاربرد مانند جمع، میانگین و …
معرفی AutoSum
معرفی گروه Styles
معرفی Insert Slicer
درس چهارم: تصویرسازی (شکل ها، چارت ها) و Editing
معرفی زبانه Insert
تصویرسازی با استفاده از اشکال
ایجاد نمودارها

آموزش از سیر تا پیاز اکسل 2016

ایجاد چارت ها
معرفی گروه Editing
درس پنجم: معرفی Print, Page Layout و ترسیم نمودارها
تنظیمات صفحات برای پرینت
گروه ها در زبانه Page Layout
معرفی Page Setup
معرفی Sheet Option
ترسیم نمودارها
درس ششم: معرفی View & Linking
معرفی زبانه View
معرفی تنظیمات مختلف در گروه های زبانه View
تنظیمات در Sheet ها
Link کردن Sheet ها
درس هفتم: معرفی توابع، ماکرو
معرفی تابع IF
معرفی IF تو در تو
معرفی تابع VLOOKUP, HLOOKUP
معرفی تابع COUNTIFS, COUNTIF, COUNT
معرفی توابع SUM, SUMIF, SUMIFS
معرفی تابع AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS
ایجاد ماکرو و اجرای آن

آموزش از سیر تا پیاز اکسل 2016

درس هشتم: معرفی زبانه Data
معرفی بخش Data Tools
معرفی بخش SUBTOTAL
درس نهم: Pivot Tables
معرفی Pivot Tables
ایجاد Pivot Tables
Slicer ها در Pivot Tables
معرفی Pivot Chart
درس دهم: تحلیل حساسیت و Scenario
معرفی گروه Forecast
معرفی تابع Forecast
معرفی و فراخوانی Solver
معرفی و ایجاد و فراخوانی

 

لینک زیر بروید یا به شماره ما به تماس شوید 0093794805480