JavaScriptآموزش کامل جاوا اسکریپت

امروزه به دلیل آنکه ارتباطات فضای مجازی رونق زیادی یافته است طراحی یک سایت به شکل

مناسب و مورد پسند کاربران متفاوت اهمیت بالایی یافته است. به همین جهت صاحبان سرمایه و کار

برای رونق کار خود به دنبال طراحان حرفه ای برای طراحی سایتی مناسب و کارآمد هستند. لذا یادگیری

روش های مناسب و به روز طراحی سایت مورد توجه بسیاری از علاقه مندان و کارجویان قرار گرفته است.

البته باید گفته شود که در اکثر سایت های حرفه ای

از چند زبان برنامه نویسی استفاده می شود که هر کدام وظیفه خاصی

را انجام می دهند. زبان HTML از جمله پرکاربردترین زبان ها است، که در اکثر سایت ها به شکل مستقل یا ترکیبی با

سایر زبان ها استفاده شده است

 

JavaScriptآموزش کامل جاوا اسکریپت

.

به وسیله امکانات زبان HTML، می توان انواع صفحات وب را با کلیه اجزای مورد نیاز از قبیل نوشته

ها، جداول، تصاویر، فرم ها و … را ایجاد کرد. اما HTML

صرفاً یک زبان طراحی است و توانایی برنامه سازی، کنترل فرم ها، پاسخ به رویداد های برنامه و عملکرد

کاربر و … را ندارد. به همین جهت جاوا اسکریپت به دلیل داشتن این توانایی ها اهمیت پیدا می کند.

جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی تحت وب است، که در میلیون ها صفحه وب برای

اضافه کردن توابع، اعتبار سنجی فرم ها، ارتباط برقرار کردن با سرور و … استفاده شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است

 

JavaScriptآموزش کامل جاوا اسکریپت

:

درس یکم: مقدمات جاوا اسکریپت (الف)
معرفی جاوا اسکریپت
توانایی های جاوا اسکریپت
ساختار برنامه در جاوا اسکریپت
معرفی شی Document
معرفی خصوصیت InnerHTML
رویدادها (Events) و توابع (Functions)
درس دوم: مقدمات جاوا اسکریپت (ب): معرفی انواع داده (Data Type) و عملگرها در جاوا اسکریپت
نوع داده رشته ای (String)
نوع داده عددی (Number)
نوع داده منطقی (Boolean)
نوع داده آرایه (Array)
نوع داده شی (Object)
عملگر های جاوا اسکریپت (حسابی ، انتسابی ، مقایسه ای و منطقی)
عملگر سه حالته یا شرطی (Conditional Operator)
درس سوم: مقدمات جاوا اسکریپت (پ): پنجره های popup ، ساختارهای کنترلی
پنجره alert
پنجره confirm
پنجره prompt
ساختار کنترلی if
ساختار کنترلی Switch
درس چهارم: تعریف توابع
درس پنجم: حلقه ها (Loops)
حلقه for
حلقه while
حلقه do-while
حلقه for-in (برای پیمایش Object ها)
درس ششم: رویداد ها (Events)
رویدادهای ماوس

 

رویدادهای صفحه کلید
شیء Event
درس هفتم: مدیریت خطا و استثنا (بلوک try-catch)
درس هشتم: درخت مدل شیء گرای سند (Document Object Model)
تغییر محتوا از طریق DOM
تغییر Attribute ها از طریق DOM
تغییر Style از طریق DOM
تعیین Event ها از طریق DOM
روابط بین گره ها در درخت DOM
مفهوم childNodes و Siblings و parentNode
پیمایش درخت DOM
درس نهم: تغییر درخت DOM
ایجاد Node با متدهای createElement و createTextNode
افزودن Node با متدهای appendChild و insertBefore و replaceChild
حذف Node با removeChild
درس دهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء رشته (String)
خصوصیات String (Length, Constructor, Prototype)
متدهای رشته
indexOf
lastIndexOf
concat
charCode
Replace
Split
Slice

 

Substr
متدهای Wrapper
و …
درس یازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء Date یا تاریخ
سازنده های مختلف کلاس Date
متدهای مختلف کلاس Date
getDate
getDay
getFullYear
getHours
getMilliseconds
getMinutes
getMonth
getTime
و…
درس دوازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – شیء آرایه (Array)
خصوصیت Length
متدهای Array
indexOf
lastIndexOf
Concat
Join
Slice
Sort
toString
Push
Pop
Shift
Unshift
Reverse
و …
درس سیزدهم: اشیاء جاوا اسکریپت – کلاس Math (کار با ریاضیات)
خصوصیات Math
متدهای Math
Round

 

 

Random
Floor
Max
Min
Pow
Abs
و …
درس چهاردهم: اشیاء جاوا اسکریپت – کلاس RegExp یا Regular Expression (عبارات منظم یا باقاعده)
مفهوم عبارات منظم
Modifier ها
متدهای RegExp
Test
Exec
الگوها
متاکاراکترها
درس پانزدهم: شیء Window
اندازه پنجره (innerWidth و innerHeight)
متد open
متد close
متد moveTo
متد resizeTo
شیء Screen
اندازه Resolution و خصوصیت های availWidth و availHeight
شیء History و متدهای back و forward
آشنایی با شی

آموزش کامل جاوا اسکریپت JavaScript

 

Navigator
زمانبندی (Timing) و متدهای setInterval و setTimeout و clearInterval و clearTimeout
درس شانزدهم: تمرین اول – تمرین مباحث مقدماتی: آرایه ها و حلقه ها
درس هفدهم: تمرین دوم – توابع (شامل توابع بازگشتی)
درس هجدهم: تمرین سوم: DOM
درس نوزدهم: تمرین چهارم: DOM و SlideShow
درس بیستم: تمرین پنجم: DropDown Lists
درس بیست و یکم: تمرین ششم: DOM و عکس های popup
درس بیست و دوم: تمرین هفتم: DOM و تغییر منوی کلیک راست در صفحه وب
درس بیست و سوم: تمرین هشتم

برای خرید با تماس بگیرید 0093794805480