آموزش برنامه نویسی اندروید در بخش مقدماتی برنامه نویسی اندروید که در محیط اندروید استدیو
آموزش داده شده است، با اصول برنامه سازی در اندروید، اجزای اصلی
برنامه های اندروید و ترتیب فراخوانی آنها در برنامه ها آشنا می شویم.
کمی در مورد طراحی لایه ها و ظاهر برنامه صحبت می کنیم، هر چند
تمرکز اصلی روی مباحث طراحی گرافیکی و لایه ها، به بخش
دیگری از آموزش منتقل می شود. در ادامه با ها در اندروید آشنا می شویم، چرخه
حیات آن را بررسی می کنیم که هر برنامه نویس اندروید باید با آن

آشنا باشد. سپس به معرفی ویجت های مختلف و ابزارهای مختلف
می پردازیم و برای برنامه نویسی هر کدام از ابزارها مثالی ارائه می دهیم.
نرم افزار اندروید استودیو یک نرم افزار رایگان است که
برای توسعه و برنامه نویسی نرم افزارهای اندروید عرضه
شده است. شما می توانید برای نصب اندروید استودیو از
راهنمای نصب تهیه شده در این لینک (+) استفاده کنید

آموزش برنامه نویسی اندروید Android programing training

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: تنظیمات اولیه برنامه Android Studio، شبیه ساز و اولین پروژه در اندروید
درس دوم: آشنایی با چینش عناصر در اندروید و TextView
درس سوم: آشنایی با رنگ ها و ابزار Button
کار با رنگ ها در اندروید
کار با Button
تعریف رویداد Click و longClick برای Button
درس چهارم: آشنایی با چرخه حیات اکتیویتی در اندروید
تعریف اکتیویتی جدید
جابجایی بین اکتیویتی ها
چرخه حیات اکتیویتی

درس پنجم: منوها در اندروید
تعریف منو از طریق XML
تعریف منوها به صورت دینامیک – از طریق برنامه نویسی
تعریف ساختار منو و زیرمنو
تعریف عملکرد هر گزینه از منو
درس ششم: آشنایی با EditText در اندروید
بررسی ویژگی های مختلف هر EditText از جمله نوع ورودی، تعداد کاراکتر ورودی، رنگ متن، متن راهنما و …
تعریف TextWatcher برای بررسی تغییرات متن هر EditText
درس هفتم: آشنایی با چینش های مختلف عناصر در اندروید
آشنایی با چینش نسبی RelativeLayout
آشنایی با چینش خطی Linear Layout
نمونه طراحی یک فرم از عناصر مختلف
درس هشتم: طراحی یک فرم برای ورود اطلاعات
طراحی فرم
استفاده از عناصر روی فرم
اعتبار سنجی فرم
دریافت اطلاعات وارد شده در فرم

آموزش برنامه نویسی اندروید Android programing training

 

درس نهم: آشنایی با Intent
دریافت اطلاعات فرم و جابجایی اطلاعات بین دو اکتیویتی با استفاده از اینتنت
استفاده از اینتنت برای درخواست پاسخ از اکتیویتی ثانویه
مثال های کاربردی دیگر اینتنت: – باز کردن صفحه پیام رسانی با متن آماده –

باز کردن وب سایت – باز کردن شماره گیر اندروید برای تماس
درس دهم: آشنایی با GridLayout و ImageView در اندروید
آشنایی با چینش جدولی در اندروید
آشنایی با ImageView و ویژگی های آن
اجرای انیمیشن های ساده و ترکیبی برای نمایش تصاویر در اندروید
درس یازدهم: پروژه – ساخت بازی Connect3 در اندروید
درس دوازدهم: صوت و تصویر در اندروید
پخش ویدئو در اندروید
پخش صوت در اندروید

 

 

آشنایی با ابزار seekBar
ساخت یک پلیر ساده و ابتدایی در اندروید
درس سیزدهم: دیالوگ در اندروید
آشنایی با ProgressDialog در اندروید و بررسی ویژگی های آن
آشنایی با AlertDialog حاوی پیام
نسبت دادن دکمه های مختلف برای AlertDiaog
AlertDialog برای انتخاب یک گزینه یا چند گزینه توسط کاربر
Dialog با ظاهر دلخواه
درس چهاردهم: لیست ها در اندروید
ابزار ListView برای نمایش عناصر لیست
لیست ساده و اولیه در اندروید
افزودن به عناصر لیست
حذف عناصر

 

آموزش برنامه نویسی اندروید Android programing training

 

درس پانزدهم: لیست اختصاصی
طراحی ظاهر هر سطر از لیست شامل عکس، متن و گزینه های مختلف
نوشتن Adapter اختصاصی برای لیست
درس شانزدهم: آشنایی کامل با Toast و پروژه شخصی سازی Toast در اندروید
درس هفدهم: ابزار RadioButton
ابزار RadioButton و ویژگی های آن
مرتبط کردن چند RadioButton به یکدیگر با استفاده از RadioGroup
دریافت گزینه انتخاب شده
شخصی سازی و دادن Style به هر گزینه با استفاده از XML drawable
درس هجدهم: آشنایی با RatingBar در اندروید
درس نوزدهم: آشنایی با

Spinner ساده و طراحی Spinner

لینک زیر بروید یا به شماره ما به تماس شوید 0093794805480