Adobe Illustrator  آموزش الیستریتور جدید 

هنر های دیجیتالی یک عنوان کلی در مورد هنر هایی است که از فناوری رقمی به عنوان جز اصلی فرآیند تولید خلاقیت هنری و یا نمایش

آن استفاده می شود. از دهه ی ۱۹۷۰ اسامی متفاوتی جهت فرآیند مذکور برگزیده شده که از آن جمله می توان هنر های رایانه ای و هنر

های چندرسانه ای را نام برد. با این همه هنرهای دیجیتالی به عنوان مناسب ترین نام در معرفی حوزه مذکور برگزیده شد. هنرهای دیجیتالی

جز گروه بزرگتری به نام هنر رسانه های جدید جای گرفته است. به بیان دیگر هنر

رسانه های جدید یک دسته بندی است که تمامی

آثار هنری تولید شده با رسانه های جدید را دربر می گیرد. Adobe Illustrator یکی از نرم افزار های شرکت ادوبی می باشد .

نرم افزار های شرکت ادوبی نقش مهمی در تولید بخش بسیار بزرگی از هنر های تصویری دیجیتالی ایفا نموده و یکی از این نرم افزار

های پایه ادوبی الستریتور است که جهت تولید تصاویر برداری دو بعدی استفاده می شود.

هدف آموزش الیستریتور جدید

هدف از تولید این محتوای ویدئویی، آشنا نمودن طراح گرافیست با مفاهیم راهبردی و کلیدی و نیز روند منطقی تولید تصاویر برداری

دو بعدی در یکی از پیشرفته ترین نرم افزار های طراحی گرافیکی موجود می باشد.

اهمیت آموزش الیستریتور جدید

امروزه با حذف تجهیزات سنتی طراحی گرافیکی و دوباره تولید رنگ در هنر های تصویری تصاویر هنری تولید شده به صورت

دستی قابلیت کاربرد در رسانه های چاپی را نداشته و از سوی دیگر قابلیت تعمیم جهت استفاده در رسانه های الکترونیکی و وبگاه

ها را ندارند. از این رو آموزش نرم افزار مذکور سنگ بنای تولید تصویر به روش دیجیتالی می باشد.

آموزش الیستریتور جدید ضرورت

امروزه با روی کار آمدن و تثبیت تجهیزات دیجیتالی تولید تصویر، هنرهای تصویری در بسیاری

از قسمت ها با هنرهای تصویری دیجیتالی (هنرهای دیجیتالی) جایگزین شده اند. حال جهت ورود به

این حوزه بایستی به دسته ای از نرم افزارها به صورت تخصصی تسلط داشت که ادوبی الستریتور یکی از بنیادی ترین آنها است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

درس یکم: آشنایی با نرم افزار ایلستریتور
معرفی انواع نرم افزارهای گرافیکی
آشنایی با طراحی در نرم افزار ایلستریتور
ایجاد صفحه کاری در نرم افزار ایلستریتور
مدیریت صفحات کاری
معرفی قسمتهای مختلف صفحه نرم افزار

درس دوم: کار با ابزارهای ترسیمی
کار با ابزار مستطیل و مستطیل با گوشه های گرد
کار با ابزار بیضی و ستاره و چندضلعی
رنگ آمیزی خط دور و داخل شکل
کار با ابزار نورپردازی و استفاده از ماسک
ابزارهای مختلف خط، کمان و منحنی مارپیچ
حالتهای مختلف ابزار مداد
چهارخانه های مستطیلی و دایره ای
ابزار Pen و اضافه و حذف کردن گره به منحنی
ابزار تایپ متن

درس سوم: ابزارهای اصلاح شکل
انواع ابزارهای جابجایی و انتخاب
ابزار انتخاب چوب جادویی و Lasso
کاربرد ابزارهای مختلف پاک کن، قیچی و چاقو
رسم چند آرم با توجه به ابزارهای این بخش
درس چهارم

: حالتهای مختلف جابجایی Transform
دوران، قرینه، اریب و بزرگنمایی
Free Transform
ابزارهای تغییر شکل فانتزی
ابزار سطل رنگ
ایجاد حالت سه بعدی

Perspective
درس پنجم: تنظیم چند شکل با هم
تراز کردن شکل ها Align
تنظیم ترتیب قرار گرفتن شکل ها بر روی هم
ترکیب شکل ها Pathfinder
جلوه ترکیب Blend
ساختن گروهی از شکل ها
قفل کردن شکل ها
مخفی کردن شکل ها
رسم چند آرم با توجه به مطالب این بخش
درس ششم:

مطالب تکمیلی
ایجاد نمودار
اسپری (تکرار شکل­ها)
ابزار Slice
شبیه­ سازی تصویر پیکسلی به برداری Trace
تبدیل تصویر برداری به پیکسلی Rasterize
ایجاد حالت تلقی شکل
رنگ آمیزی مش

درس هفتم: کارهای اجرایی
طراحی ست اداری (کارت ویزیت، سربرگ و پاکت نامه)
طراحی جلد کتاب
طراحی جعبه و بسته­ بندی
طراحی پوستر

برای خرید تماس بگیرید 0093794805480