آموزش کامل زبان انگلیسی به فارسی با تصویر

 زبان انگلیسی English Made Easy  به عنوان یکی از برترین و کامل ترین مجموعه های آموزش مکالمه زبان انگلیسی شناخته شده است. اگر شما هم به دنبال راهی آسان می گردید تا زبان انگلیسی را فرا گیرید و بتوانید به صورت روان مکالمه کنید این مجموعه ارزشمند در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی به شما کمک خواهد نمود. شما می توانید به وسیله این مجموعه در خانه برای خود در  دها جلسه آموزش

زبان انگلیسی برگزار کنید. استاد شما در این کلاس ها کاملا حساب شده و حرفه ای بوده و شما را از مبتدی ترین مباحث آموزش می دهد. در عمل این مجموعه کمک می کند تا به صورت ساده مکالمه انگلیسی را انجام دهید به طوری که پس از گذراندن این دوره تفاوت محسوسی در سطح دانش و مکالمه

خود را احساس می کنید. نام این مجموعه عالی آموزش مکالمه زبان انگلیسی، English Made Easy Learning English through Pictures می باشد که نام معروف و محبوبی

در زمینه آموزش مکالمه زبان انگلیسی است. English Made Easy Learning English through Pictures توسط  استاد برترآموزش داده می شود که  از اساتید یک سطخ خاص را تدریس می کند.

دانلود کتاب اول

ویژگی های اصلی این زبان انگلیسی

ده ها  جلسه آموزش زبان انگلیسی به فارسی
هر جلسه آموزش زبان، در حدود ۷ دقیقه
آموزش زبان در سه سطح آموزشی پایه، مقدماتی و متوسط
آموزش زبان انگلیسی توسط استاد افغانی
تلفظ: امریکن

وغیره

این آموزش بصورت کامل رایگان است بعد از درس اول همه درسها را در داخل کانال یوتیوب ما میتوانید ببینید

درس اول

This is a fun and user–friendly way to learn English

English Made Easy is a breakthrough in English language learning—imaginatively exploiting how pictures and text can work together to create understanding and help learners learn more productively. It gives beginner English learners easy access to the vocabulary,

grammar and functions of English as it is actually used in a comprehensive range of social situations. Self–guided students and classroom learners alike will be delighted by the way they are helped to progress easily from one unit to the next, using a combination of pictures and text to discover for themselves how English works. The pictorial method used

in this book is based on a thorough understanding of language structure and how language is successfully learned. The authors are experienced English language teachers with strong backgrounds in language analysis and language learning.

English Made Easy, Volume 1 consists of a total of 20 units arranged in groups of five. The first four units presents language and provide learners the opportunities to practice as they learn. The first page of each unit has a list of all the words and phrases

to be learned in that unit, together with pronunciation guide. At the end of each unit, an interesting story which uses the language that has just been learned is presented. The fifth unit in each group contains exercises designed to reinforce the language learned in the first four units.